Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

zdzierapapezdachu
2638 0579 500
Reposted fromkatsiu katsiu viabeltane beltane
zdzierapapezdachu
5747 7d6b 500
Reposted fromteijakool teijakool viabeltane beltane
zdzierapapezdachu
7308 092c 500
Sztuczne Fiołki
Reposted fromhormeza hormeza viabeltane beltane
zdzierapapezdachu
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viabeltane beltane
zdzierapapezdachu
8153 ffd0
Reposted fromgreensky greensky viabeltane beltane
zdzierapapezdachu
6953 becd 500
zdzierapapezdachu
8237 bb6a
Reposted fromtichga tichga viabeltane beltane
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
zdzierapapezdachu
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
zdzierapapezdachu
    (…)Chciałbym mieć kobietę, z którą bym się mógł wygłupiać. Kobietę kumpla, z którą szedłbym przez życie, robiąc sobie jaja. Taka łajdacka para- to mój ideał. Ale niewiele znam takich kobiet i są zajęte. A inne? Po pół godziny mam ich dosyć. A co dopiero, żeby któraś została do rana?
     
— Marek Raczkowski
Reposted frompiepszoty piepszoty viasarkastyczna sarkastyczna
zdzierapapezdachu
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
zdzierapapezdachu
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasarkastyczna sarkastyczna
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
Książką można czytelnikowi głowę, owszem przemeblować o tyle, o ile jakieś meble już w niej przed lekturą stały.
— Stanisław Lem "Doskonała próżnia. Wielkość urojona"
Reposted frommalw malw viasarkastyczna sarkastyczna
zdzierapapezdachu
4394 762b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamegakrupo megakrupo
zdzierapapezdachu
Reposted fromnosmile nosmile viamegakrupo megakrupo
zdzierapapezdachu
1286 700f
Reposted fromEtnigos Etnigos viamegakrupo megakrupo
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl