Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

zdzierapapezdachu
Jesteście młodzi. Nie wysiadujcie po kawiarniach, nie lamentujcie, nie poddawajcie się. Gdy będzie bardzo źle, idźcie do wielkiej poczekalni Paryża - do Luwru. Jest dobrze ogrzewany zimą. Lepiej smucić się przed obrazem Delacroix, Rembrandta czy van Gogha niż nad kieliszkiem wódki lub w kręgu bezsilnych wyrzekań i wściekłości.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zdzierapapezdachu
6085 d040
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zdzierapapezdachu
3371 edf0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaeternaljourney eternaljourney
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
7770 d1c2
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viamefir mefir
zdzierapapezdachu
5244 b330
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
6472 8f53
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamefir mefir
zdzierapapezdachu
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
zdzierapapezdachu
4419 3ad1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
zdzierapapezdachu
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir

July 08 2015

zdzierapapezdachu
Całując się w takim deszczu, przynajmniej masz pewność, że ona od razu będzie mokra. 
Moc romantyzmu.
— Perwersje
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zdzierapapezdachu
4686 86b1 500
.Sudety. !
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu

Zatracone młode dusze tańczą pojebane tango...

- Bisz
3109 fa9d
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viabeltane beltane
0601 9692 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabeltane beltane
zdzierapapezdachu
Reposted fromDevikitsu Devikitsu
zdzierapapezdachu
Reposted fromDevikitsu Devikitsu
zdzierapapezdachu
Reposted fromDevikitsu Devikitsu
zdzierapapezdachu
Reposted fromDevikitsu Devikitsu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl