Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

zdzierapapezdachu
9697 d836
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zdzierapapezdachu
Nikt nie wydaje się bardziej obcy niż ktoś, kogo się kiedyś kochało.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zdzierapapezdachu
0725 85df
indian girl vol.5
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viafelicka felicka
zdzierapapezdachu
5695 e594 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viakfiati kfiati
4061 4f5d
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaciasteczkowa ciasteczkowa
zdzierapapezdachu
8564 9fec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciasteczkowa ciasteczkowa
zdzierapapezdachu
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
Całując się w takim deszczu, przynajmniej masz pewność, że ona od razu będzie mokra. 
Moc romantyzmu.
— Perwersje
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakfiati kfiati
zdzierapapezdachu
4163 2778 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
4176 4d70 500
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viakitewalk kitewalk
zdzierapapezdachu
Wiesz, co dziś robiłam? Żyłam. Znów żyłam i znów oddychałam. Istniałam. Zaczęłam na nowo istnieć. Pierwszy raz. Miałam znów ręce. Oczy i usta.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zdzierapapezdachu
Reposted fromsuperfly superfly viakitewalk kitewalk
zdzierapapezdachu
5718 2c91
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zdzierapapezdachu
1359 86a6 500
Reposted fromkjuik kjuik viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
zdzierapapezdachu
0546 4bac 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
zdzierapapezdachu
6187 e1cb
Reposted fromIriss Iriss viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
zdzierapapezdachu
Niczego nie można cofnąć. Nikt nie wraca. I nigdy nie wraca chwila, którą się raz przeżyło.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl