Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
6880 a9cc 500
Reposted frompiehus piehus viameovv meovv
zdzierapapezdachu
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
zdzierapapezdachu


Drah-KAH-ris
Reposted frombootlegs bootlegs viagameofthrones gameofthrones

June 15 2019

zdzierapapezdachu
Mógłbyś powiedzieć chociaż" "chodniki tam są takie szerokie".
Albo że kawa gorzej smakuje. że widziałeś w sklepie sukienkę
i pomyślałeś o mnie. Dlatego, że nigdy sukienek
nie noszę.
Mógłbyś chociaż powiedzieć: "mam małą kuchnię".
A przed domem rosną drzewa owocowe.
Albo nieowocowe. Albo chociaż krzaki, wokół których
zawsze kręci się jakiś pies.
Mógłbyś powiedzieć, że modlisz się wieczorem.
Rano, przy śniadaniu, śpiewasz stare piosenki.
Albo, że słuchasz zepsutego radia. Że zacząłeś palić.
Że poznałeś kobietę.

Tylko nie mów, że kochasz i że mam się nie martwić.
Ja przecież wiem, że prawdziwych powrotów nie ma.
— Justyna Rożko "Prawdziwych powrotów nie ma"
Reposted fromohwow ohwow viaonlyhope onlyhope

June 11 2019

zdzierapapezdachu
9604 55e9 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vianiebieskieoczy niebieskieoczy
zdzierapapezdachu
7698 9490 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viathetemple thetemple
zdzierapapezdachu
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakrolik krolik
zdzierapapezdachu
3203 4c8d 500
Reposted fromerq erq viascorpix scorpix
zdzierapapezdachu
Reposted fromhighlmittel highlmittel viascorpix scorpix
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
7184 04de 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viasober sober
zdzierapapezdachu
9887 7ed5
Reposted fromtichga tichga viamalinowowa malinowowa
zdzierapapezdachu
Nie masz być perfekcyjna, masz być prawdziwa.
— Bedoes
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
6643 73e4 500
Reposted fromzie zie viamalinowowa malinowowa

June 06 2019

zdzierapapezdachu
9065 071a 500
Reposted fromtelewizja telewizja viascorpix scorpix

June 05 2019

zdzierapapezdachu
4105 7d3b 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaaggape aggape
zdzierapapezdachu
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl