Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2019

zdzierapapezdachu
Czy tylko u mnie na zmianę działa i nie działa? Z moich starych zupowiczow tylko mały procent się udziela od czasu do czasu- zreszta jak ja

January 30 2019

zdzierapapezdachu
Sponsored post
feedback2020-admin

November 01 2018

zdzierapapezdachu
7536 f46d 500
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
zdzierapapezdachu
7639 bb14
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaikari ikari
zdzierapapezdachu
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
zdzierapapezdachu
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
zdzierapapezdachu
Byłem niedawno na weselu kolegi z liceum i powiem ci szczerze - nie chcę tutaj oczywiście nikogo zdenerwować swoją wypowiedzią - ale czułem się najmłodszy. Taki dwudziestokilkuletni. A tam poważna ekipa, poważne prace, poważne związki, poważne dzieci, poważne rozmowy o polityce, wojnie i kredycie. To wygląda trochę tak, jakby moi koledzy zapomnieli, że mają po trzydzieści kilka lat i milion możliwości przed sobą. Przez rodzinne wydarzenia zdałem sobie ostatnio sprawę, że w życiu mamy tak naprawdę bardzo mało czasu i jak najdłużej trzeba się zachowywać jak szczeniak. Nie mówię: nieodpowiedzialnie i głupio, ale trzeba sobie jakoś generować energię do poznawania nowych rzeczy. Kiedyś Władysław Bartoszewski powiedział piękne zdanie: że żyje tak długo, bo jest ciekawy. Właśnie ta ciekawość, a nie powaga, determinuje do pewnych zachowań - że chcesz iść na koncert, na imprezę, że chcesz kogoś poznać, przeczytać książkę czy obejrzeć film itd.


http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,17649508,Piotr___Kedzior___Kedzierski__Dziewczynom_podobaja.html#TRwknd
— Piotr Kędzior Kędzierski
Reposted fromaskman askman vianiebieskieoczy niebieskieoczy
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
6542 d912
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
Reposted fromshakeme shakeme viaczinok czinok
zdzierapapezdachu
7237 1cd9 500
Reposted fromfungi fungi viaczinok czinok
zdzierapapezdachu
7573 7062 500
Reposted frompandotree pandotree viaczinok czinok
zdzierapapezdachu
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaczinok czinok

October 24 2018

zdzierapapezdachu
8387 8b81 500
Reposted fromteijakool teijakool viadestroyed destroyed
zdzierapapezdachu
0542 8bfd 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaikari ikari
zdzierapapezdachu
6651 0724 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaikari ikari
zdzierapapezdachu
6493 9855 500
zdzierapapezdachu
6198 e689
Reposted fromstylte stylte viascorpix scorpix
zdzierapapezdachu
9069 8e70 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarozjebany rozjebany
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...