Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2019

zdzierapapezdachu
4105 7d3b 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaaggape aggape
zdzierapapezdachu
Reposted fromFlau Flau
Sponsored post
feedback2020-admin

May 30 2019

zdzierapapezdachu
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
zdzierapapezdachu
6428 1041
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viasober sober
zdzierapapezdachu
3431 8600 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaikari ikari
zdzierapapezdachu
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viamefir mefir
zdzierapapezdachu
0952 abdd 500
Reposted fromhare hare viamefir mefir
zdzierapapezdachu
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck "Na wschód od Edenu"
zdzierapapezdachu
5440 ce12 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoutofmyhead outofmyhead
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie.
— Bolesław Prus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zdzierapapezdachu
9307 547b 500
zdzierapapezdachu
9233 4336 500
Reposted fromerq erq viaoutofmyhead outofmyhead

May 26 2019

zdzierapapezdachu

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
zdzierapapezdachu
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
zdzierapapezdachu
8954 21c7 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viamefir mefir
zdzierapapezdachu
Powiem ci parę słów o facecie, z którym przez przypadek się związałaś. Na początku sprawia wrażenie najwspanialszego na świecie. Jest pomocny, romantyczny i wyrozumiały. Później zaczynacie się lepiej poznawać i czuje, że może już pokazać swoje prawdziwe ‘ja’. Wtedy wywleka wszystkie swoje lęki, porażki i inne pierdoły. Swoje poranne bóle głowy. I całą winą za nie obarcza ciebie. I stajesz się jego największym wrogiem, bo wiesz już, kim jest.
— "The Affair"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasarkastyczna sarkastyczna
zdzierapapezdachu
zdzierapapezdachu
Może dlatego że uwielbiam nadal wywoływać uśmiech na twarzy drugiej osoby i sam czerpać z tego przyjemność i radość
— nic nie zrobisz, taki jestem..
Reposted fromegzystencja egzystencja viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...